خدمات داوطلبانه

لطفا برای آگاهی از نوع خدمات داوطلبانه در مرکز، از طریق بخش ارتباط با ما، تماس حاصل نمایید.

Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design