خدمات اجتماعی

ثبت ازدواج ایرانی و کانادایی با مجوز رسمی

اجرای مراسم عقد ازدواج به زبانهای فارسی و انگلیسی و عربی بر اساس سنتهای ایرانی و کانادایی

صدور گواهی طلاق شرعی

مشاوره در امور خانوادگی

سرویس کامل متوفیات (Funeral) و مراسم یادبود

صدور نامه Volunteer جهت High School ،Court و یا Social Services

اجرای مراسم سنتی عقد ازدواج به زبانهای فارسی و انگلیسی و عربی
با تلفن: 9222-836-416


سرویس کامل متوفیات (Funeral) شامل انجام تمامی امور اداری، شرعی و انتقال متوفی به بهشت رضا یا سایر آرامگاه ها
با تلفن: 6950-918-416

Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design