صفحه ویژه ماه رمضان

ramadan-page

*

دعای افتتاح

*

دعای مجیر

*

دعای ابوحمزه ثمالی

*

دعای سحر - فرهمند

*

دعای سحر

*

این دهان بستی دهانی باز شد - هنگام افطار

*

ربنا - هنگام افطار

*

اسما الحسنی

*

دعای یا علی یا عظیم

*

دعای اللهم لک صمنا

*

دعای اللهم رب شهر رمضان

*

تواشیح بسم الله النور

*

تواشیح سُبحانکَ یا لا اِلهَ اِلّا أنت، الغَوث الغَوث 

 *

تواشیح ربنا

*

تواشیح یا دائمَ الفَضل عَلی البریَّه

*

اذان

*

دعای عهد : فرهمند

*

زیارت عاشورا

*

دعای ندبه : فرهمند

   
 

ادعیه روزهای ماه رمضان

1

دعای روز اول ماه رمضان

2

دعای روز دوم ماه رمضان

3

دعای روز سوم ماه رمضان

4

دعای روز چهارم ماه رمضان

5

دعای روز پنجم ماه رمضان

6

دعای روز ششم ماه رمضان

7

دعای روز هفتم ماه رمضان

8

دعای روز هشتم ماه رمضان

9

دعای روز نهم ماه رمضان

10

دعای روز دهم ماه رمضان

11

دعای روز یازدهم ماه رمضان

12

دعای روز دوازدهم ماه رمضان

13

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

14

دعای روز چهاردهم ماه رمضان

15

دعای روز پانزدهم ماه رمضان

16

دعای روز شانزدهم ماه رمضان

17

دعای روز هفدهم ماه رمضان

18

دعای روز هجدهم ماه رمضان

19

دعای روز نوزدهم ماه رمضان

20

دعای روز بیستم ماه رمضان

21

دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

22

دعای روز بیست و دوم ماه رمضان

23

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

24

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان

25

دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان

26

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

27

دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان

28

دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان

29

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان

30

دعای روز سی ام ماه رمضان

 

ترتیل قرآن کریم

01

قرائت جزء اول قرآن

02

قرائت جزء دوم قرآن

03

قرائت جزء سوم قرآن

04

قرائت جزء چهارم قرآن

05

قرائت جزء پنجم قرآن

06

قرائت جزء شـشم قرآن

07

قرائت جزء هفتم قرآن

08

قرائت جزء هشتم قرآن

09

قرائت جزء نهم قرآن

10

قرائت جزء دهم قرآن

11

قرائت جزء یازدهم قرآن

12

قرائت جزء دواردهم قرآن

13

قرائت جزء سیزدهم قرآن

14

قرائت جزء چهاردهم قرآن

15

قرائت جزء پانزدهم قرآن

16

قرائت جزء شانزدهم قرآن

17

قرائت جزء هفدهم قرآن

18

قرائت جزء هیجدهم قرآن

19

قرائت جزء نوزدهم قرآن

20

قرائت جزء بیستم قرآن

21

قرائت جزء بیست و یکم قرآن

22

قرائت جزء بیست و دوم قرآن

23

قرائت جزء بیست و سوم قرآن

24

قرائت جزء بیست و چهارم قرآن

25

قرائت جزء بیست و پنجم قرآن

26

قرائت جزء بیست و ششم قرآن

27

قرائت جزء بیست و هفتم قرآن

28

قرائت جزء بیست و هشتم قرآن

29

قرائت جزء بیست و نهم قرآن

30

قرائت جزء سی ام قرآن

Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design