ارتباط با مرکز

اطلاعات تماس

تصویر تماس
No. 120 Bermondsey Rd., Eglinton Ave. E, Toronto, Ontario, M4A 1X5
Management:416-836-9222
Funeral:416-918-6950
Information:416-759-3019

فرم تماس

قسمتهاي ضروري*

سایر اطلاعات

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design