ماه گذشته هفته گذشته هفته بعد ماه بعد
مشاهده رویدادهای سال مشاهده رویدادهای ماه مشاهده رویدادهای هفته مشاهده برنامه امروز Search انتقال به ماه
رویدادها برای هفته :
19 جولای 2020 - 25 جولای 2020
یکشنبه
19 جولای
دوشنبه
20 جولای
سه شنبه
21 جولای
چهارشنبه
22 جولای
پنجشنبه
23 جولای
جمعه
24 جولای
شنبه
25 جولایآیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design