مجالس ختم و خاکسپاری

کلیه مراسم ختم و خاکسپاری در مرکز انجام می شود.

لطفا برای دریافت اطلاعات پیرامون برنامه ها و هزینه های مربوطه ، با شماره 416.918.6950 تماس حاصل نمایید.


کلیپ آشنایی با بهشت رضا:

Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design