پرسشهای فقهی (دکتر مصباح موسوی)


Mar 23, 08
در صورت عدم دسترسی به گوشت حلال چه باید کرد (1)؟
Dec 13, 08
در صورت عدم دسترسی به گوشت حلال چه باید کرد (2)؟
Dec 29, 07
آیا مصرف غذاهای بدون گوشت - وجترین مجاز است؟
Nov 05, 09
آیا مصرف ماهیهای موجود در فروشگاه های غیرمسلمان مجاز است؟
Jul 10, 10
آیا پنیرها ی موجود در فروشگاههای کانادا حلال هستند؟
Sep 17, 09
آیا نان و یا شیرینی خریداری شده ازفروشگاههای غیرمسلمان حلال میباشد؟
Jun 18, 09
آیا داشتن حیوانات خانگی درمنزل گناه است؟
Nov 05, 09
آیا نگهداری گربه در خانه حرام است؟
Apr 09, 09
در صورت اختلاف عقیده مذهبی در زندگی زناشوئی چه میبایست کرد؟
Mar 05, 09
آیا خرید و فروش لاتاری وهمچنین استفاده از پول جوایز آن در صورت برنده شدن صحیح است؟
Apr 23, 09
ساده ترین راه پیدا کردن قبله در کانادا کدام است؟
Dec 03, 09
آیا در قرآن چگونگی ترتیب در نماز آمده است؟
Sep 13, 09
آیا اشتباه در یکی از اعمال نماز موجب ابطال آن میگردد؟
Aug 13, 09
آیا نحوه ادای نماز بین اهل تشیع و تسنن متفاوت است؟
Apr 23, 09
آیا تبعیت از امام در نماز جماعت واجب است؟
Apr 09, 09
زمان خواندن نماز شب چه وقت است؟
Mar 05, 09
آیا در مسجد امام (ع) میتوان نماز تحیت خواند؟
Nov 18, 10
اگر در نماز جماعت کسی زودتر از امام جماعت از سجده یا رکوع بلند شود چه باید کرد؟
Nov 18, 10
چطور میتوان در زمستان که هنگام اذان بسیار زودتر ازنماز جماعت در مسجد میباشد، هم به فضیلت نماز اول وقت نائل شد و هم به ثواب نماز جماعت؟
Dec 29, 07
آیا لاک زدن موجب ابطال وضو یا غسل میشود؟
Mar 03, 10
چرا برای مسلمانی که فوت میکند میبایست مراسم غسل، تکفین، نماز میت و تلقین رابجا آورد؟
Jan 07, 10
آیا فالگیری عملی مورد تایید است؟
Nov 05, 09
معنی این جمله که در قرآن آمده خداوند هرکه را بخواهد هدایت و یا گمراه میکند چیست؟
Sep 13, 09
آیا در صورت نذر خواندن قرآن، نحوه ادای نذرهم مهم است؟
Apr 23, 09
آیا والدین میتوانند فرزند خود را به کاری وادار کنند که خود نذر کرده اند؟
Feb 04, 09
به چه بخش از دارائی انسان خمس تعلق میگیرد؟
Aug 27, 09
درچه مواردی کفاره روزه واجب میشود؟
Aug 27, 09
آیا مسافرت رفتن در ماه رمضان اشکال دارد؟
Aug 27, 09
آیا تشویق به گرفتن روزه در مورد اطفال توصیه میشود؟
Feb 04, 09
برای ادای نماز و روزه قضا چه میباید کرد؟
Aug 21, 10
آیا روزه بدون حجاب باطل است؟
Sep 13, 09
برای جبران روزه قضا چه باید کرد؟


Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design