پرسش های متفرقه (دکتر مصباح موسوی)


 Jul 10, 10
آیا پیامبر اسلام (ص) خاتم النبین هستند؟
Dec 26, 09
آیا ااین صحیح است که برخی میگویند ما فقط خدا را قبول داریم و به چیز دیگری اعتقاد نداریم؟
Oct 01, 09
معنی تقلید و اجتهاد چیست و چرا با وجود احادیث فراوان ازائمه (ع) هنوز نیاز به تقلید داریم؟
Oct 01, 09
آیا این صحیح است اگر کسی بگوید من انسان خوبی هستم و سعی در انجام کارهای خوب دارم ولی اعتقادی به دین و تکالیف دینی ندارم؟
Feb 13, 10
چرا پیامبر اسلام (ص) مهمترین و موثرترین انسانی است که در طول تاریخ بشریت نقش داشته است؟
Dec 24, 09
اگر کمترین خطا نزد خداوند محسوب بوده و مستوجب عقوبت میگردد پس چرا مسئله توبه مطرح شده است؟
Jun 18, 09
ضرورت ادامه دائمی نمازچیست؟
Jul 10, 10
چرا زمان نزول قرآن شب قدر ذکرشده درحالیکه اولین آیات قرآن دربیست و هفت رجب نازل شده است؟
Jun 17, 10
آیا امکان وجود معجزه درعصر حاضر وجود دارد، نقش نذر در اجابت خواسته های انسان چیست؟
May 06, 10
چرا درزبانهای عربی و انگلیسی از ضمیر مذکر برای نام خداوند استفاده میشود؟
May 06, 10
آیا هدایت الهی شامل کسانی که خداوند را اطاعت نمیکنند هم میشود؟
Apr 15, 10
منظورازکلاه شرعی چیست؟
Apr 15, 10
آیا داشتن زندگی دشوار و مشکلات فراوان برای یک فرد دراین دنیا نشانه زندگی سخت در آخرت میباشد؟
Apr 15, 10
آیا وجود بهشت و جهنم در این دنیا ست یا در جهانی دیگر؟
Mar 25, 10
چگونه میتوان در نماز حضور قلب داشت؟
Mar 25, 10
چقدرمیتوان به دعا و یا جادو اعتقاد داشت؟
Mar 03, 10
آیا کلیه ادعیه مفاتیح الجنان مستند به پیامبر(ص) وائمه (ع) است؟
Mar 03, 10
چرا بعضی از نمازها برای آقایان باید بصورت بلند خوانده شود؟
Jan 21, 10
معنی کوثر و ساقی کوثر چیست؟
Jan 07, 10
آیا نتیجه عمل یک فرد در پیشگاه خداوند برای فرد دیگر منظور خواهد شد؟
Jan 07, 10
آیا نظریه تناسخ به معنی بازگشت انسانها پس از مرگ به این دنیا به اشکال مختلف صحیح است؟
Dec 03, 09
چرا موسیقی در اسلام حرام است، آیا پیامبر (ص) آلات موسیقی را دوست نداشته اند؟
Nov 05, 09
تاکید قرآن در مورد بسیار کوتاه بودن زندگی انسان در مورد این دنیاست یا عالم برزخ؟
Oct 01, 09
منظور از اینکه خداوند در حدیثی قدسی به پیامبر میفرماید اگر تو نبودی من آسمانها و زمین را نمی آفریدم چیست؟
Oct 01, 09
آیا ادعای برخی افراد مبنی بر داشتن علم غیب میتواند صحیح باشد؟
Jun 18, 09
آیا ظالمان در این دنیا نیز کیفر میشوند؟
Nov 4, 10
رؤیای صادقه چیست و تفاوت آن با خوابهای معمولی چه میباشد؟
Oct 21, 10
چه تفاوتی بین زندگی شهیدان، مؤمنان و افراد دیگردرعالم برزخ وجود دارد؟
Apr 01, 08
چگونه میتوان عاشق خدا شد، راه های نزدیک شدن به خدا چیست؟
Sep 01, 10
کیفیت شهود قلبی در مورد اولیاءالله چگونه است و آیا مستند قرآنی در این زمینه وجود دارد؟
Dec 13, 08
آیا پیامبر (ص) در نماز، جمله مربوط به صلوات بر خود را ذکر می کردند؟
Jan 07, 09
آیا مصرف شراب و الکل واقعا به سلامتی انسان کمک میکند؟
Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design