ماه گذشته هفته گذشته هفته بعد ماه بعد
مشاهده رویدادهای سال مشاهده رویدادهای ماه مشاهده رویدادهای هفته مشاهده برنامه امروز Search انتقال به ماه
رویدادها برای هفته :
14 جون 2020 - 20 جون 2020
یکشنبه
14 جون
دوشنبه
15 جون
سه شنبه
16 جون
چهارشنبه
17 جون
پنجشنبه
18 جون
جمعه
19 جون
شنبه
20 جونآیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design