ماه گذشته هفته گذشته هفته بعد ماه بعد
مشاهده رویدادهای سال مشاهده رویدادهای ماه مشاهده رویدادهای هفته مشاهده برنامه امروز Search انتقال به ماه
رویدادها برای هفته :
07 جون 2020 - 13 جون 2020
یکشنبه
07 جون
دوشنبه
08 جون
سه شنبه
09 جون
چهارشنبه
10 جون
پنجشنبه
11 جون
جمعه
12 جون
شنبه
13 جونآیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design