ماه گذشته هفته گذشته هفته بعد ماه بعد
مشاهده رویدادهای سال مشاهده رویدادهای ماه مشاهده رویدادهای هفته مشاهده برنامه امروز Search انتقال به ماه
رویدادها برای هفته :
24 سپتامبر 2017 - 30 سپتامبر 2017
یکشنبه
24 سپتامبر
دوشنبه
25 سپتامبر
سه شنبه
26 سپتامبر
چهارشنبه
27 سپتامبر
پنجشنبه
28 سپتامبر
جمعه
29 سپتامبر
شنبه
30 سپتامبرآیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design